Polskie Stowarzyszenie Kyudo (PSK) powstało w 2012 roku jako organizacja reprezentująca środowisko Kyudo w Polsce. Pierwsze udokumentowane prezentacje Kyudo w naszym kraju miały miejsce w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku a w 1999 roku grupa 5 osób rozpoczęła regularne treningi Kyudo w Warszawie. Pierwsze próby nadania formalnego charakteru grupom trenującym tradycyjne łucznictwo japońskie miały miejsce w 2008 roku. Zarejestrowano wówczas kluby Kyudo we Wrocławiu, Łodzi i w Warszawie, w których regularne treningi prowadzone są do dzisiaj. Od 2015 roku na mapie klubów Kyudo w Polsce pojawiły się kolejne ośrodki – w Poznaniu i Krakowie. Liczba osób trenujących regularnie przekroczyła 60.

Od 2008 roku, dzięki wsparciu instruktorów z Austrii, co roku odbywają się ogólnopolskie warsztaty Kyudo. Łucznicy z Polski są regularnie obecni na organizowanych w wielu krajach europejskich seminariach i turniejach, a także zdają egzaminy na kolejne stopnie Dan. W 2015 roku, reprezentacja Polski zajęła pierwsze miejsca w Otwartych Mistrzostwach Austrii.

W 2016 dzięki działaniom Fundacji Umemi – powołanej do życia przez grupę członków naszego środowiska, przyjechał do Europy Doktor Kiyomoto Ogasawara, 32. Głowa szkoły etykiety, łucznictwa i yabusame rodu Ogasawara. Sensei Ogasawara odwiedził Wiedeń, Kraków, Wrocław i Warszawę gdzie prowadził wykłady na temat Reiho a także prezentował tradycyjne ceremonie łucznicze Hikime oraz Oomato. W tym samym roku odwiedził Polskę główny nauczyciel Szkoły Insai nurtu Heki, Sensei Toshio Mori a PSK we współpracy z Fundacją Przyjaźni polsko-japońskiej Nami z Wrocławia miało zaszczyt gościć delegację dwóch Hanshi 8. Dan, Sensei Hisayuki Toba oraz Sensei Kinichi Sawada. Goście wykonali Hitotsumato Sharei a wcześniej poprowadzili warsztaty Kyudo w których udział wzięli uczestnicy z Polski, Czech, Niemiec i Łotwy.

PSK od 2015 roku jest zrzeszone w Europejskiej Federacji Kyudo (EKF).